A C T U                                                                                    2 0 2 1


Publiek BeeldenPark

 

 

 

Wij hebben de ideale plaats gevonden om een skulpturenpark (met ateliers) te creëren ... nu nog geld vinden om eerste stappen te kunnen ondernemen om (het/ iets) te kopen. Ik ga een crowdfunding opzetten om geld te vinden (lees geld te wisselen tegen sculpturen of textiele kunst van mijn vrouw & artiste Natalie). Mensen die een werk kopen (dit kan al vanaf het kleine bedrag van 120€ !!! !!! !!!) worden ambassadeur van het project. Al 20 jaar krijg ik te horen "doe zo voort, je verdient succes", wel het moment om deze woorden in daden om te zetten is aangebroken.

 

Maar, geen schrik, het is geen hebberigheid, ik heb voor 'meer dan geld genoeg' aan sculpturen staan en al de steun is met perspectief van het creëren van een PUBLIEK toegankelijk sculpturenpark.

 

Ik reken ook op jullie steun. Giften zijn alvast al mogelijk via paypal @ davidvanorbeek@gmail.com  of via de crowdfunding.

 

Men zegge het voort !!! Met dank. 

 

Locatie kan en zal hoogstwaarschijnlijk nog veranderen. Heb een interessante aanbieding gekregen, détails volgen dan nog.

 

Parc de Sculptures Publique

 

Nous avons trouvé l'endroit idéal pour créer un parc de sculptures (avec ateliers) ... maintenant encore trouver de l'argent pour faire les premiers  pas. J'ai mis en place un financement participatif pour trouver de l'argent (lire échanger de l'argent contre des sculptures ou contre de l'art textile de ma femme & artiste Natalie). Les personnes qui achètent une œuvre (c'est déjà possible à partir de 120 € !!! !!!) deviennent les ambassadrices, ambassadeurs du projet. Depuis 20 ans, on me dit "bonne continuation, vous méritez le succès", eh, bhein le moment est venu de mettre ces mots en pratique.

Mais, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la "gourmandise", j'ai assez de sculptures pour faire le troc. Et tout soutien est avec ce perspective de créer un parc de sculptures, accessible au PUBLIC.

 

Je compte sur votre soutien. Les "dons" sont déjà possibles via paypal @ davidvanorbeek@gmail.com et par ce crowdfunding

 

Avec mes remerciements.

 

L'emplacement peut et changera très probablement. J'ai reçu une offre intéressante, les détails suivront.


Public Sculptures Park

 

 

We have found the ideal place to create a sculpture park (with workshops) ... now, find the money to take some first steps. I have set up a crowdfunding to find money (read exchange money for sculptures or textile art by my wife & artiste Natalie).

 

People who buy a work (this is already possible from the small amount of 120 € !!!) become ambassadrices, ambassadors of the project.

For 20 years I have been told "keep up the good work, you deserve success", well time has come to put these words into action.

 

But, don't be alarmed, it is not "greed", I have enough sculptures to do the exchange and all the support is with the intention of creating a PUBLIC  sculpture park.

 

I count on your support. Gifts are already possible via paypal @ davidvanorbeek@gmail.com or via the crowdfunding (I still need to put the CF in English as well)

 

With thanks.

 

Location can and most likely will change. Have received an interesting offer, details will follow.