Streekgenoot wil op rotonde in Frankrijk, Het Nieuwsblad, 08/2008

♥  A  R  T  ♥

"I am a professional artist, every six seconds
I think of my sculptures"

 

 

"Je suis un artiste professionnel, toutes les six secondes je pense de mes sculptures. "

 


"Ik ben een professioneel kunstenaar, ieder zes seconden denk ik aan mijn beelden."

 

 

 

Independent

self-taught

autodidacte

 

logo, sculptor, metal, art,  artist, artdeev, vanorbeek, abstract
logo

Fanpage FB

            ♥  A  R  T  ♥