Metal ART Sculptures

 

J'ai grandi dans la liberté et la joie en « zone rurale ». 

 

Depuis mon enfance, je suis fasciné par la biodiversité de la nature.

 

Avec respect, j’ai observé les grenouilles, les vers de terre, les souris et les insectes.

 

J’ai probablement regardé le monde très naïvement mais avec beaucoup d'admiration. Cependant, je veux consciemment continuer à voir la vie de cette façon et croire que le respect pour la nature est plus que jamais à l'ordre du jour.

 

Les sculptures d'insectes, d'araignées, de chauves-souris, de grenouilles, ... parlent d’elles-mêmes. La création de sculptures abstraites (monumentales) a pour moi la même évidence dans ce contexte. 

 

suite ... 

 

 

 

I grew up in freedom and joy in a "rural area". 

 

Since my childhood I have been fascinated by the biodiversity of nature.

 

With respect, I observed frogs, earthworms, mice and insects.

 

I probably looked at the world very naively but with great admiration. However, I consciously want to continue to see life in this way and believe that respect for nature is more important than ever.

 

The sculptures of insects, spiders, bats, frogs, ... speak for themselves. The creation of abstract (monumental) sculptures is equally obvious to me in this context.

 

continue ...

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben opgegroeid in vrijheid en in blijheid in "landelijk gebied".

 

Sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door de biodiversiteit in de natuur.

 

Met respect, observeerde ik kikkers, regenwormen, muizen en insecten.

 

Ik keek waarschijnlijk heel naïef naar de wereld, maar vol grote bewondering. Ik wil echter bewust op deze manier naar het leven blijven kijken en geloof dat respect voor de natuur belangrijker is dan ooit tevoren.

 

 

Beeldhouwwerken van insecten, spinnen, vleermuizen, kikkers, ... spreken voor zich. Het maken van abstracte (monumentale) sculpturen ligt in deze context voor mij evenzeer voor de hand.

 

vervolg ...

 

 

 Sculptures  - art abstrait et figuratif

Sculptures d'insectes et monumentales