Dogs barking at my sculptures

. Blijkbaar zijn mijn sculpturen zeer waarheidsgetrouw. Zo heb ik al honden weten blaffen naar mijn sculpturen, en nu denkt "google" dat ik levende tarantula's verkoop. Wel blij om te zien dat ze hier mee begaan zijn!!! => Het product voldoet niet aan de gegevensvereisten van Google of schendt het productbeleid:
Lokale wettelijke vereisten en veiligheidsstandaarden (levende dieren)
. Apparemment, mes sculptures sont très proches de la réalité. J'ai vu des chiens aboyer devant mes sculptures, et maintenant "google" pense que je vends des tarentules vivantes. Heureux de voir qu'ils s'en soucient ! !! => Le produit ne répond pas aux exigences de Google en matière de données ou enfreint sa politique en matière de produits :
Exigences légales locales et normes de sécurité (animaux vivants)
. Apparently, my sculptures are very truthful. I have seen dogs barking at my sculptures, and now "google" thinks I am selling live tarantulas. Glad to see that they are concerned about this!!! => The product does not meet Google's data requirements or violates its product policy:
Local legal requirements and safety standards (live animals)